Het boek

Landschapsbewust ontwerpen van plattelandswegen bevat het persoonlijke verhaal van Wim Hauptmeijer.

 

Bij Wim ontstond na zijn pensionering de behoefte om zijn ervaringen op te schrijven en door te geven aan een volgende generatie. Dat resulteerde in dit boek dat bestaat uit twee delen.


Het eerste deel omvat zijn persoonlijke ervaringen uit zijn werkzame leven. Daarbij ligt het accent op de periode 1997 t/m 2018 als verkeerskundige met zijn bureau Hauptmeijer Verkeer.


Het tweede deel bevat een beschrijving van de door Wim opgedane kennis en wat die kennis heeft opgeleverd. Groot belang hecht hij aan de effecten van zijn werk op de verkeersveiligheid.

 Over de auteur.

Wim Hauptmeijer (1948) studeerde Weg- en Waterbouwkunde aan de HTS te Zwolle. Tijdens zijn werkzame leven in dienst van Rijkswaterstaat behaalde hij zijn HBO-diploma Verkeerskunde.


Bij Rijkswaterstaat werkte hij van 1970 t/m 1985. Daarna was hij als verkeerskundige werkzaam bij de toenmalige Landinrichtingsdienst bij de afd. Wegen en Verkeer te Utrecht.


In 1997 startte hij zijn verkeerskundige bureau Hauptmeijer Verkeer dat hij eind 2018 op 70-jarige leeftijd sloot.

Wenst u het boek

'Landschapsbewust ontwerpen van plattelandswegen'

te ontvangen, stuur dan een e-mail met uw gegevens op

via onderstaand formulier en maak € 44,90

(dit is inclusief verzendkosten)

€ 39,95 als u een boek bij mij thuis komt ophalen

over naar

W.M. Hauptmeijer op bankrekening

NL81 TRIO 0198 4965 67

o.v.v. 'boek'

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag

stuur ik u het boek z.s.m. op.

 
 
 
 
 
 

Copyright © Alle rechten voorbehouden