Waarom

Landschapsbewust ontwerpen ?

Landschapsbewust ontwerpen wordt toegepast om plattelandswegen mooier en veiliger te maken.Landschapsbewust ontwerpen biedt de mogelijkheid tot een verdiepingsslag van Duurzaam veilig. Het gaat dan met name om de aspecten  homogeniteit, vergevingsgezindheid en herkenbaarheid.

Copyright © Alle rechten voorbehouden