Wat is Landschapsbewust ontwerpen ?

Landschapsbewust ontwerpen is een methodiek waarbij plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd op basis van een landschapsbewuste inrichting van wegen. Het doel is te komen tot mooie en veilige wegen waar alle weggebruikers als vanzelfsprekend een veilig gedrag vertonen.


Met landschap wordt de totale buitenruimte bedoeld inclusief de factoren die bij het ontstaan van het landschap een rol hebben gespeeld zoals bijvoorbeeld de bodemgesteldheid en cultuurhistorie.

Copyright © Alle rechten voorbehouden